Nově povinné adaptačně-integrační kurzy

1. 1. 2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Detailní informace o podmínkách a nastavení kurzu, včetně informačního letáku v 11 jazycích, viz Adaptačně-integrační kurzy - Ministerstvo vnitra České republiky.

Informace o kurzech pro cizince (v 9 jazycích) jsou zveřejněné na oficiálních stránkách adaptačně-integračních kurzů vitejtevcr.cz.