Nový Manuál lokální integrace pro místní samosprávy

29. 10. 2020

Nový Manuál lokální integrace migrantů v České republice je unikátní publikací určenou zejména zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv a místní politiky, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití mígrantů a migrantek a většinové české společnosti.  

Manuál je přehledně graficky zpracovaný a plný užitečných odkazů a praktických tipů, jak vhodně nastavovat úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Na jeho tvorbě se podílela celá řada odborníků, zástupců veřejné správy a samospráv, neziskových organizací i akademické obce.

Kompletní přehled jednotlivých kapitol i celou online verzi publikace najdete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci, které Manuál vydává.