Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2018

  • Termín ukončení příjmu žádostí: 30. září 2017 včetně

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 (dále jen „Metodika“), Zásady pro hodnocení projektů na rok 2018 a další potřebné informace naleznete na adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2018-3.