Opatření MŠMT k přijímacím zkouškám cizinců na SŠ

31. 10. 2022

Opatření obecné povahy má za cíl mj. naplnit strategické priority vlády tím, že přispěje k tomu, aby cizinci s dočasnou ochranou byli přijímání do středních škol nebo vyšších odborných škol a v důsledku se tím zlepšovala jejich integrace do českého prostředí.

Celé znění opatření zde.