Podnikání - vaše šance

Realizátor: Evropská kontaktní skupina v ČR http://www.ekscr.cz/

Projekt podpořený: z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Doba realizace: duben 2011 - březen 2013

Místo realizace: Středočeský a Plzeňský kraj

Anotace: Cílem projektu "Podnikání - vaše šance" je podpořit podnikatelské záměry migrantů a migrantek. Usnadnit jim přístup na český pracovní trh prostřednictvím vzdělávacího kurzu, který zahrnuje jazykovou výuku, tematické přednášky a workshopy zaměřené na podnikatelské minimum a orientaci na trhu práce, pracovní stáže ve firmách a pro nejúspěšnější účastníky rovněž příspěvek na rekvalifikační kurz.