Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji

Realizátor: GLE o.p.s. http://www.gle.cz/

Projekt podpořený: Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním rozpočtem ČR

Doba realizace: listopad 2011 - říjen 2013

Místo realizace: Křižíkova 185/35, 186 00 Praha 8 (od ledna 2012 bude GLE o.p.s. sídlit a poskytovat služby na jiné adrese, sledujte prosím webové stránky http://www.gle.cz/)

Anotace: Hlavním cílem projektu "Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji" je zvýšit schopnosti podpořených osob prosadit se na trhu práce, ať již formou samostatné podnikatelské činnosti nebo získáním zaměstnání. Cílovými skupinami jsou imigranti a osoby starší 50 let. Obě skupiny se častěji setkávají s diskriminací v přístupu k pracovnímu uplatnění. Posílení jejich kompetencí a poskytnutí informací o podnikání a možnostech zaměstnání přispěje k začlenění klientů na trh práce a celkově i k jejich integraci do společnosti. Klienti se mohou zúčastnit seminářů s pracovní a podnikatelskou tematikou a individuálních konzultací, kde mohou řešit své konkrétní problémy, nápady a dotazy v těchto dvou hlavních oblastech. Dále bude možné se v průběhu realizace projektu zapojit do činnosti tzv. "fiktivní firmy" a absolvovat rekvalifikační kurz "Základy podnikání". Projekt staví na zkušenostech a know-how mateřské organizace GLE ve Velké Británii, která se zabývá pomocí znevýhodněným skupinám v uplatnění na pracovním trhu a podnikatelským poradenstvím již téměř 30 let.