Projekt Centrum podpory cizinců - Prostějov

Realizátor: Žebřík, o. s. http://www.procizince.cz/

Projekt podpořený: MPSV, MÚ Prostějov, Apoštolská církev Prostějov a další

Doba realizace: leden 2008 - dosud

Místo realizace: Prostějov

Anotace: Cílem projektu je několika různými způsoby podpořit proces integrace cizinců žijících na Prostějovsku do české společnosti. Hlavním nástrojem jsou kurzy českého jazyka, odborné poradenství a asistence na úřadech, zvyšování informovanosti cizinců, kurzy obsluhy PC a podpora samostatného vyhledávaní informací na internetu a multikulturní volnočasové aktivity (angličtina, výlety, přednášky, prezentace, diskuse atd.).