Semináře a poradenství pro zájemce o podnikání

Realizátor: GLE s.r.o.; http://gle.cz/

Projekt podpořený: v rámci OPPA

Doba realizace: leden – říjen 2015

Místo realizace: Praha

Anotace:
Projekt je zacílen na podporu imigrantů a azylantů a jejich začlenění na trh práce formou podnikatelské činnosti formou osvojení si základních podnikatelských dovedností a znalostí. Založení podnikání je dlouhý proces. Z těchto důvodů je v rámci projektu naším cílem zejména: 1. předat informace o zákonných povinnostech podnikatelů a zprostředkovat tak orientaci v zákonech, předpisech a normách v ČR, 2. poskytnout poradenství a podporu při rozhodování o podnikatelském záměru, do této oblasti spadá i kariérové poradenství v oblasti osobních preferencí, identifikace silných stránek a podnikatelských předpokladů, příprava dílčích kroků potřebných pro rozjezd podnikání a 3.podpora při přípravě podnikatelského plánu.

Více na stránkách GLE.