Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Svaz měst a obcí

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která sdružuje obce a města.

Adresa: 5. května 1640/65 (budova Kongresového centra), 140 21 Praha 4
Tel.: +420 234 709 711
Fax: +420 234 709 786
E-mail: smocr@smocr.cz
WWW: www.smocr.cz