Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Světová zdravotnická organizace (WHO)

UNHCR vykonává humanitární, sociální a zcela nepolitickou činnost. Poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům včetně lidí přesídlených uvnitř svého státu a osob bez státní příslušnosti.

Pomáhá uprchlíkům navrátit se domů nebo integrovat se do společnosti v zemi azylu nebo usadit se ve třetí zemi.

Adresa: Železná 24 Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 437 775
E-mail: czepr@unhcr.org
WWW: www.unhcr.cz