Terénní asistenční služby pro migranty v Praze a dalších lokalitách ČR v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců

Doba realizace: březen - prosinec 2011

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Místo realizace: Praha

Hlavním cílem projektu je zajištění terénní služby (zejména doprovody na úřady, k lékaři, zaměstnavateli, do školy apod.), dále sociálního a právního poradenství v komunitním centru InBáze. V rámci projektu kulturní mediátoři nabízí bezplatné tlumočení, základní poradenství a pomoc s vyplňováním formulářů v ruštině, vietnamštině, mongolštině, arabštině a angličtině na OPC Koněvova a Cigánkova.

Kontakt:
Eva Dohnalová
dohnalova@inbaze.cz
www.inbaze.cz