Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV)

ÚMV je centrem nezávislého výzkumu v oblasti mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů a zahraniční politiky České republiky. Provozuje editační a dokumentační činnost, podporuje vzdělávání a osvětu. Zřizovatelem je Ministerstvo zahraničí České republiky.

Adresa: Nerudova 3, Praha 1 - Malá Strana, 118 50
Tel.: +420 251 108 111
E-mail: iir@iir.cz
web: www.ustavmezinarodnichvztahu.cz