Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Ústav zastřešuje základní i aplikovaný výzkum češtiny a jejího vývoje od středověku do současnosti.

Adresa: Letenská 4, Praha 1, 118 51
Tel.: +420 257 533 756
E-mail: ujc@ujc.cas.cz
web: www.ujc.cas.cz