Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky

Vědecká a vědecko-pedagogická činnost. Ústav pro soudobé dějiny se specializuje na zkoumání a interpretaci společenských procesů, které ve svém souboru tvoří československé (české a slovenské) dějiny od roku 1938 do současnosti, a to v mezinárodním kontextu.

Adresa: Vlašská 9, Praha 1, 118 40
Tel.: +420 257 286 362
web: www.usd.cas.cz