Vyhášení dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021

16. 10. 2020

Název dotačního titulu: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021

Termín příjmu žádostí 15. 01. 2021

Oprávnění žadatelé obce či městské části

Informace na https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d