Vyhlášení dotačního titulu Integrace cizinců 2021

16. 10. 2020

Název dotačního titulu Integrace cizinců 2021

Termín příjmu žádostí 2. 11. 2020

Více informací na https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d