Vyhlášení dotačního titulu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství pro rok 2021

12. 10. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Termín pro přijímání žádostí je do 11. 1. 2021.

Detailní informace viz Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz).

(publikováno 12.10.2020)