Výzkumný ústav práce a sociální věcí, v. v. i.

Hlavní náplní práce ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Adresa: Karlovo nám. 1359/1, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 211 152 711
E-mail: vupsv@vupsv.cz
web: www.vupsv.cz