Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu „Integrace cizinců 2020"

  • Termín pro zaslání žádostí je do 7. února 2020

Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) vyhlašuje k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu výběrový dotační titul „Integrace cizinců 2020".

Termín pro zaslání žádostí je do 7. února 2020 včetně (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na ministerstvu vnitra razítko podatelny).

Veškeré informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D