Working together

Realizátor: Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) http://www.soze.cz/

Projekt podpořený: z prostředků MPSV

Doba realizace: rok 2008

Místo realizace: Česká republika

Anotace: Cílem rozvojového partnerství organizací SOZE a OPU je propagace a rozšíření poznatků z realizací projektů Work in Czech a Work in Prague mezi širší veřejnost, zástupce státních i nestátních institucí. Zároveň se také projekt snaží působit na zástupce legislativy, kde uplatní zkušenosti jak s praktickými překážkami, tak s dlouhodobou teoretickou a analytickou prací v cizinecké problematice. Realizovaných seminářů se účastní zástupci místní samosprávy, ÚP, zdravotních pojišťoven či dalších NNO. Po dobu trvání celého projektu bude vznikat CD-ROM, na kterém budou veškeré informace z přednášek a který bude distribuován zdarma.