Český červený kříž

Český červený kříž je jednou ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, největší nezávislé humanitární organizace na světě.

Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet lidskému utrpení a zmírňovat jej, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže - humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

ČČK dle zákona č. 126/1992 Sb. zejména poskytuje pomoc v případech katastrof, válek a jiných mimořádných událostí, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby, vyučuje první pomoc, propaguje dobrovolné dárcovství krve a šíří znalost mezinárodního humanitárního práva.

Adresa: Thunovská 18, Praha 1, 118 04
Tel.: +420 251 104 111
E-mail: info@cervenykriz.eu
WWW: www.cervenykriz.eu