Český helsinský výbor

Český helsinský výbor je nestátní neziskovou organizací monitorující a pomáhající zvyšovat ochranu a realizaci práv zranitelných skupin (děti, senioři, osoby omezené na svobodě, osoby se zdravotním postižením apod.) v České republice. ČHV dlouhodobě sleduje a vyjadřuje se mimo jiné k činnosti státních institucí zasahující do lidských práv jednotlivců i zranitelných skupin obyvatelstva, poskytuje bezplatné právní poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena. Spolupracuje s dalšími českými i zahraničními nevládními organizacemi k naplnění svého poslání.

Adresa: Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 142, +420 777 220 503
E-mail: info@helcom.cz
WWW: www.helcom.cz