Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE poskytuje celorepublikově sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby a občanskou pomoc. Pomáháme všem těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Sem patří také migranti a cizinci žijící v České republice, kteří potřebují pomoc a podporu v tíživé situaci.

Adresa: Belgická 22, Praha 2, 120 00
Tel.: +420 242 487 812
E-mail: info@diakonie.cz
WWW: www.diakonie.cz