Diecézní katolická charita Hradec Králové

Adresa: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové

Poradna pro cizince a uprchlíky - Integrační centrum pro cizince
Adresa: Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
Web: cizincihradec.cz, hk.caritas.cz