Farní charita Praha 14

Realizuje projekty zaměřené na integraci občanů třetích zemí žijících na území ČR, respektive Prahy 14 - Černý Most, a sice na celé rodiny, ale i na jednotlivce vč. matek s dětmi.

Adresa: Centrum Farní charity (prostory Katolické oázy): Maňákova 754, Praha 9 - Černý Most, 198 00
Bobkova 755/34, Praha 9 - Černý Most, 198 00
Tel.: +420 730 899 903
E-mail: fch@praha14.charita.cz
WWW: https://praha14.charita.cz