Informace pro cizince s trvalým pobytem v ČR

Informativní brožura pro cizince.

Vydáno Ministerstvem vnitra ČR a aktulizováno v roce 2016.

Cílem materiálu je podat cizincům přehlednou a stručnou formou základní informace ohledně práv a povinností, které jim plynou ze získání statutu trvalého pobytu na území ČR. Materiál je určen cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropské unie, kterým byl udělen trvalý pobyt; nicméně může sloužit i cizincům, kteří o něj budou žádat až v budoucnu.