Informace pro cizince s trvalým pobytem v ČR

Informativní brožura pro cizince

 

Vydáno Ministerstvem vnitra ČR v roce 2016 (pozor, informace mohou být zastaralé).

 

Cílem materiálu je podat cizincům přehlednou a stručnou formou základní informace ohledně práv a povinností, které jim plynou ze získání statutu trvalého pobytu na území ČR. Materiál je určen cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropské unie, kterým byl udělen trvalý pobyt; nicméně může sloužit i cizincům, kteří o něj budou žádat až v budoucnu.

Kde infromační materiál najdete:

Text brožury (865.28kB)