Informační publikace pro cizince v ČR

Informativní brožura pro cizince.

Vydáno Ministerstvem vnitra ČR v roce 2011.

Informační publikace pro cizince v ČR poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropské unie snáze se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž se v České republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají. Kromě základních údajů o ČR publikace informuje o struktuře a fungování veřejné správy, řešení krizových situací, systému školství, zdravotnictví a sociálním zabezpečení, zaměstnávání, bydlení, dopravě aj.