Integrační centra

Regionální Centra na podporu integrace cizinců (dále jen „Integrační centra“) jsou významným nástrojem integrace cizinců v rámci krajů. Existují ve třinácti krajích ČR.

Síť Integračních center zajišťuje rovný přístup k integračním službám, reflektuje regionální specifika a podmínky integrace cizinců v kraji a intenzivně spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi.

Integrační centra jsou střediskem integračních aktivit v regionu a zajišťují poskytování informací jak cizincům, tak majoritě, včetně orgánů veřejné správy. Poskytují poradenství ambulantní i terénní (včetně streetworku), kurzy češtiny a socio-kulturní orientace, adaptačně-integrační kurzy atd., jsou součástí platforem integrace cizinců v regionu, podporují aktivizaci komunit cizinců i vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritou.

Integrační centra jsou podporována z fondů EU.

Tři Integrační centra provozují nestátní neziskové organizace (Charita Hradec Králové, Poradna pro integraci v Ústí n. L., Integrační centrum Praha o.p.s.), jedno přímo kraj (Jihomoravský), v dalších devíti krajích působí Integrační centra provozovaná Správou uprchlických zařízení MV ČR.

Bližší informace v publikaci Spolu a lépe (1.24MB) a na webových stránkách Integračních center:

Kontakty na jednotlivá Integrační centra naleznete v Adresáři organizací a institucí.

Obsah: