Kraje a obce

Z hlediska efektivního fungování integrace je zapojení regionální a lokální úrovně do tvorby a realizace politiky integrace cizinců nezbytné. Kraje a obce hrají důležitou roli při poskytování zpětné vazby o situaci a postavení cizinců na daném území a o problémech, která v procesu integrace cizinců vyžadují řešení.

Nástrojem spolupráce na úrovni krajů jsou Regionální poradní platformy. Tato pravidelná setkávání regionálních aktérů na poli integrace cizinců (zástupců Integračních center, krajských a městských úřadů, neziskových organizací, úřadů práce a dalších organizací a institucí) přispívají ke spolupráci, sdílení informací a zkušeností a řešení aktuálních témat.

Jedinečným výsledkem zapojení regionálních a lokálních aktérů do integrace cizinců je vytvoření Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014). (dostupná v Knihovně - Koncepční a politické dokumenty ČR)

Ministerstvo vnitra iniciuje a financuje realizaci projektů obcí (dříve tzv. emergentních projektů) zajišťujících komplexní integrační opatření k řešení kritické situace v některých městech s významným počtem zahraničních pracovníků. Tyto projekty reagují na nezvládnuté problémy v důsledku nárůstu počtu cizinců, propouštění zahraničních pracovníků, riziko vzniku uzavřených komunit a narůstajícího napětí mezi cizinci a místními obyvateli. V rámci realizace projektů obcí se uskutečnilo několik celostátních konferencí k integraci cizinců na lokální úrovni.

Informace o projektech realizovaných kraji a obcemi na podporu integrace cizinců naleznete v příloze Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců, dostupné na webu Ministerstva vnitra.

Obsah: