META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

META, o.p.s. se věnuje integraci cizinců: poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty-cizinci. META sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích ČR.

Poslání organizace
Posláním občansky prospěšné společnosti META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.

KONTAKTNÍ ADRESA a SLUŽBY PRO PEDAGOGY
Adresa: Ječná 17 (3.patro), 120 00 Praha 2
tel/fax: +420 222 521 446, mobil: +420 773 304 464
mobil: +420 773 609 395 (služby pro pedagogy)

SLUŽBY PRO CIZINCE
Adresa: V Tůních 10 (1.patro), 120 00 Praha 2
mobil: +420 773 639 395, +420 773 304 544 (pracovní poradenství)
mobil: +420 775 339 003 (poradenství ve vzdělávání)

e-mail: info@meta-ops.cz
WWW: www.meta-ops.cz

Obsah: