META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

META, o.p.s. se věnuje integraci cizinců: poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty-cizinci. META sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích ČR.

Poslání organizace
Posláním občansky prospěšné společnosti META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.

info@meta-ops.cz

www.meta-ops.cz

KONTAKTNÍ ADRESA a SLUŽBY PRO PEDAGOGY
Adresa: Žerotínova 35, 130 00 Praha 3
tel/fax: +420 222 521 446, mobil: +420 773 304 464
mobil: +420 773 609 395 (služby pro pedagogy)

SLUŽBY PRO CIZINCE
Adresa: V Tůních 10 (1.patro), 120 00 Praha 2
mobil: +420 775 339 003 (poradenství ve vzdělávání)

 • informace o možnostech vzdělávání v České republice
 • pomoc s volbou a oslovením školy
 • asistenci a doprovod při zápisu na mateřskou, základní a střední školu
 • pomoc s učením jazyka a jiných předmětů
 • podporu v průběhu školní docházky
 • pomoc při řešení problémů
 • kontakt se školou
 • pomoc s nostrifikací
 • asistenci při vyplňování formulářů a žádostí
 • zprostředkování dalších služeb (tlumočení, specializované poradenství)
 • doplňkové služby (knihovna, doučování)
 • kurzy češtiny
 • online nástroje pro výuku češtiny Click4Czech a Čeština jako druhý jazyk
 • volnočasové aktivity 

Obsah: