Neziskové organizace (NNO)

Nestátní neziskové organizace (NNO) mají v oblasti integrace cizinců nezastupitelnou úlohu. V rámci Koncepce integrace cizinců je podporován vznik, činnost a rozvoj vybraných aktivních organizací, které se zejména v praktické rovině účastní procesu integrace cizinců a dokáží prokázat jasně efektivitu své činnosti zaměřené na pozitivní ovlivnění situace cílové skupiny.

Činnost NNO v oblasti podpory integrace cizinců je finančně podporována zejména z prostředků státního rozpočtu (dotace resortů) a z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), Evropského sociálního fondu (ESF) a dalších fondů EU, resp. EHS, dotací a grantů.

Kontakty na jednotlivé NNO působící v oblasti migrace a integrace, včetně jimi realizovaných projektů, naleznete v Adresáři.

Seznam NNO poskytujících poradenství cizincům v jednotlivých krajích naleznete zde.

Chcete-li přidat projekt Vaší organizace, zašlete vyplněný formulář (45.03kB) administrátorům webu.