NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci.

Adresa: Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
Tel.: +420 227 217 211
E-mail: nros@nros.cz, info@nros.cz
WWW: www.nros.cz