Občanská poradna Jihlava

Poradna poskytuje bezplatné odborné sociálně právní poradenství. Cílovou skupinou jsou občané, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci včetně cizinců. Občanská poradna poskytuje informace, rady, aktivní pomoc (např. při sepsání různých písemností) a asistenci (doprovázení a vyjednávání s jinými subjekty).

Adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 330 164
E-mail: opj@volny.cz
WWW: www.obcanskaporadna.cz