Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trhu práce (Podpora cizincům)

Realizátor: Fond dalšího vzdělávání (FDV) www.fdv.cz

Projekt podpořený: z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Doba realizace: březen 2016 až srpen 2018

Anotace: Projekt cílí na cizí státní příslušníky, kteří jsou registrovaní na Úřadu práce ČR jako zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, nebo se jedná o ekonomicky neaktivní osoby. Mezi klíčové aktivity patří individuální poradenství, vzdělávání v měkkých dovednostech, občanské a finanční gramotnosti a asistenční služby (poskytování tlumočení v případě, že klienti využívají další služby související s jejich integrací na trh práce).

Důležitým aspektem projektu je rovněž budování (nebo posilování již existujících) sítí spolupracujících institucí v regionech realizace projektu (Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj). Partnerem projektu je Úřad práce ČR, kromě toho probíhá spolupráce zejména s integračními centry, neziskovými organizacemi a samosprávami.

Výstupy: 600 účastníků projektu, tj. 600 lidí, kteří splní bagatelní podporu (min. 40 hodin podpory)