Vítejte v ČR

Popříjezdový informační balíček.

Vyvinuto pro Ministerstvo vnitra ČR v roce 2012.

Projekt „Vítejte v ČR“ je určen cizincům ze třetích zemí, kteří na území České republiky již přijeli a plánují zde dlouhodobě pobývat. Jeho cílem je poskytnout cizincům základní informace o životě v ČR. Výstupem projektu je brožura a dokumentární film na DVD.