Vyhášení dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021

Název dotačního titulu: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2021

Termín příjmu žádostí 15. 01. 2021
 
Oprávnění žadatelé obce či městské části