Чех улс Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл

2011 онд БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны Эрхлэн гаргасан.

ЧУ-д оршин сууж байгаа гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээллийн нийтлэл нь Чех улсын тухай үндсэн мэдээллээр хангаж, ялангуяа Европын хобооны гишүүн бус орноос ирсэн гадаадын иргэдийг Чех ард түмний дунд амьдрахад Чех улс дахь интеграчлалын процесийн хүрээнд тулгардаг асуудлуудыг шийдвэрлэх, энгийн амьдралын чиглэлийг олох талаар туслана.

Хэрэв өөрөөр дурьдаагүй бол нийтлэлд агуулагдсан мэдээллүүд нь 2011 оны нэг сарын 1-ний байдалтай хамааралтай.