Cuốn sách thông tin dành cho người nước ngoài Nước Cộng hòa Séc

Công bố của Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech trong năm 2011.

Cuốn sách thông tin dành cho người nước ngoài ở CH Séc cung cấp khái quát những thông tin cơ bản về nước Cộng hòa Séc với mục đích trước tiên nhằm giúp đỡ những người nước ngoài tới CH Séc từ các nước ngoài các nước thành viên trong Liên minh châu Âu và với sự cố gắng định hướng trong những tình huống cuộc sống bình thường, những tình huống đó họ thường gặp phải trong quá trình hội nhập vào xã hội Séc.

Những thông tin trong cuốn sách này có quan hệ tới ngày 01. 01. 2011, nếu như không được nêu khác đi.