Hướng dẫn cho người di cư sinh sống ở Praha: Tại Praha chúng ta như ở nhà!

Được tạo ra và công bố bởi Tòa thị chính Praha phối hợp với Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s.

Tất cả các thông tin, số liên lạc và địa chỉ được cập nhập đến ngày 1.1.2017. Đối với bất kỳ thay đổi sau ngày này chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Sách hướng dẫn này được thiết kế như một cuốn sổ tay bao gồm các thông tin cơ bản và địa chỉ liên lạc của các tổ chức, ủy bạn cùng các phòng ban, để đảm bảo người nước ngoài có thể nắm bắt được những thông tin cơ bản và hữu ích và đồng thời sẽ là thứ có thể hỗ trợ các bạn trong việc giải quyết các vấn đề hàng ngày liên quan đến cuộc sống tại Praha.

Mục đích của sách hướng dẫn này là cung cấp cho các bạn danh sách liên lạc, các địa chỉ trang web hoặc các tổ chức nơi các bạn có thể tìm thấy các thông tin khác hoặc người có thể giúp các bạn khi các bạn cảm thấy bế tắc (gặp khó khăn).