Ghid Informativ pentru cetățeni străini în Republica Cehă

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Cehe, 2009.

Publicația va servi drept un ghid practic și simplu care va face referință la mai multe surse de informații detaliate în cazul în care cititorul caută informații mai specifice despre subiectele tratate.

În ceea ce privește condițiile sociale în permanentă schimbare și crearea noilor regulamente legislative nu uitați faptul că orice link-uri din internet și orice informații incluse în prezentul ghid descriu în principal situația până la 1 ianuarie 2009.