ДОГОВІР ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (DPČ) та ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ (DPP)

З точки зору захисту працівника та його гарантій цивільно-правові договори не такі вигідні, як трудовий договір, яким установлюються трудові відносини. Наприклад, до них не застосовуються правила про вихідну допомогу, робочий час про припинення трудових відносин. Для роботодавця припинити цивільно-правові договори з працівником набагато легше.

Працівники, які працюють на DPP та DPČ, мають право на відпустку на тих самих умовах, що й працівники, які мають робочий договір (pracovní smlouva): кожні 20 відпрацьованих годин - це приблизно 1,5 години відпустки. Право на відпустку з’являється лише за умови, що ваша угода з роботодавцем існує як мінімум 4 тижні і ви відпрацюєте більше 80 годин за рік.

 

Закон розрізняє:

  • Договір про виконання робіт (DPP)

Він може укладатися на виконання робіт обсягом до 300 годин за календарний рік. До цих 300 годин також ураховується час виконання робіт для того самого роботодавця на підставі іншого договору про виконання робіт. Договір про виконання робіт повинен укладатися письмово, і в ньому повинен зазначатися строк, на який він укладається. Там також мають зазначатися предмет та обсяг робіт і винагорода, яка не повинна бути нижчою ніж мінімальна заробітна плата.

На підставі договору про виконання робіт неможливо отримати робочу карту, синю карту чи дозвіл на працевлаштування!!!

 

  • Договір про трудову діяльність (DPČ)

Ви можете його укласти, якщо очікуваний обсяг робіт не перевищить у середньому 20 годин за тиждень; усереднення проводиться для періоду, який дорівнює строку договору, але не більше, ніж за 52 тижні. Договір про трудову діяльність повинен містити такі відомості: вид робіт, домовлена тривалість робочого часу, строк, на який укладається договір. Договір повинен оформлятися письмово. Крім того, він повинен містити положення про винагороду, яка не повинна бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата.