ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

Права

Працівник має право на справедливу винагороду за виконану роботу.

Працівник має право на забезпечення належної техніки безпеки й охорони праці (ТБОП), на інформацію про небезпечні (шкідливі) умови праці та на заходи для захисту від їхньої дії. Якщо ви маєте серйозні підстави вважати, що виконання певних робіт безпосередньо становить серйозну небезпеку вашому життю чи здоров’ю або життю чи здоров’ю інших людей, ви можете відмовитися виконувати цю роботу.

Працівник також має цілу низку інших прав, як, наприклад, право на рівне ставлення (без дискримінації), на відпустку тощо.

 

Обов’язки

Працівник насамперед повинен належним чином працювати (у міру своїх сил, можливостей, знань, умінь), виконувати вказівки безпосередніх керівників (що не суперечать законодавству), взаємодіяти з іншими працівниками, ефективно використовувати робочий час, дотримуватися всіх вимог нормативних актів, пов’язаних з роботою, дбайливо ставитися до засобів праці, довірених йому роботодавцем, берегти та оберігати майно роботодавця та не діяти всупереч його інтересам.

Порушення цих обов’язків може призвести до припинення трудових відносин шляхом попередження про звільнення з роботи або, в разі грубого порушення, до негайного припинення трудових відносин.

Крім того, працівник повинен дбати про власну безпеку, здоров’я та про безпеку й здоров’я інших осіб, на яких безпосередньо впливає його робота. Тому він насамперед повинен:

  1. Проходити інструктажі з техніки безпеки й охорони праці (організовані роботодавцем).
  2. Проходити профілактичні медичні огляди, медичні обстеження та щеплення, встановлені законодавством.
  3. Дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативних актів та інструкцій роботодавця для забезпечення безпеки й охорони праці та керуватися правилами техніки безпеки на робочому місці й вказівками роботодавця.
  4. Під час роботи дотримуватися встановлених робочих процедур, користуватися встановленими знаряддями праці, транспортними засобами, засобами індивідуального захисту й запобіжними пристроями та самочинно не вносити до них жодні зміни й не вимикати їх.
  5. Не вживати алкогольні напої та не зловживати іншими психоактивними речовинами на робочих місцях роботодавця, а в робочий час навіть за межами компанії роботодавця, не приходити під їхнім впливом у компанію роботодавця та не курити на робочих місцях і в інших приміщеннях, де наслідки куріння також впливають на некурців.
  6. Повідомляти своєму безпосередньому керівнику про несправності та недоліки на робочому місці, які загрожують або можуть створювати безпосередню та серйозну загрозу безпеці чи здоров’ю працівників під час роботи.
  7. Повідомляти своєму безпосередньому керівнику про кожен свій нещасний випадок на виробництві (якщо дозволяє стан здоров’я) та про нещасні випадки на виробництві інших працівників або інших осіб, свідком яких був працівник, і відповідати на всі запитання під час з’ясування причин нещасного випадку.
  8. Проходити перевірки для встановлення факту перебування під впливом алкоголю чи інших психоактивних речовин.