ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Це найпоширеніша, а також, з точки зору законодавства, найбільш рекомендована форма трудових правовідносин. Працівник, який установив трудові відносини, працює в інтересах роботодавця, за що одержує заробітну плату. Трудові відносини встановлюються трудовим договором між роботодавцем і працівником.

 

 

Обов’язкові пункти трудового договору

Трудовий договір повинен оформлятися письмово, роботодавець і працівник повинні одержати по одному примірнику. Вносити зміни в цей договір дозволяється тільки за письмовою угодою сторін (роботодавця та працівника), і обидві сторони повинні з цим висловити свою згоду.

 

У трудовому договорі повинно бути зазначено:

 • місце роботи (наприклад, населений пункт, конкретна адреса підприємства);
 • вид робіт (посада, діяльність або професія);
 • дата початку роботи (як правило, це конкретна календарна дата, але може бути зазначено інакше, з чого зрозуміло, про який день ідеться);
 • ідентифікаційні дані та підписи працівника й роботодавця.

У трудовому договорі можуть також наводитися інші відомості, наприклад:

 • про термін дії трудових відносин – трудовий договір укладається на визначений строк (до конкретного терміну) або на невизначений строк (на необмежений час);
 • про випробувальний термін;
 • про нормальну або скорочену тривалість робочого тижня;
 • про працю в різні встановлені зміни протягом робочого дня;
 • про можливість скерування працівника в службові відрядження;
 • положення про заборону конкуренції;
 • про заробітну плату (хоча в більшості випадків її розмір наводиться у відомості про розмір оплати праці та може прямо зазначатися в трудовому договорі, що здебільшого для працівника вигідніше).

 

Припинення трудових відносин

Трудові відносини можуть установлюватися на визначений строк або на невизначений строк. Якщо прямо не зазначений час тривання трудових відносин, то вони встановлені на невизначений строк. Трудові відносини, встановлені на визначений строк, припиняються після закінчення цього строку. Трудові відносини можна припинити тільки за угодою сторін, шляхом попередження про звільнення з роботи, негайного звільнення з роботи або припинення трудових відносин під час випробувального терміну.

 

 

Трудові відносини можуть бути припинені:

 • за двосторонньою угодою про припинення трудових відносин;
 • з ініціативи працівника або роботодавця шляхом:
 • попередження про звільнення з роботи;
 • негайного звільнення з роботи;
 • припинення трудових відносин під час випробувального терміну.

Ці правочини завжди повинні оформлятися письмово.

 

Увага! Трудові відносини припиняються автоматично, якщо закінчився строк посвідки або іншим чином скасована дозвіл на проживання в Чеській Республіці!