МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Відповідно до законодавства мінімальна заробітна плата – це найнижчий допустимий розмір винагороди, яку роботодавець повинен платити за працю. Її розмір установлено постановою уряду № 567/2006 Зб. зак. «Про мінімальну заробітну плату, про найнижчі рівні гарантованої заробітної плати, про визначення важких умов праці та про розмір доплат до заробітної плати за важкі умови праці».

У трудовому договорі або в договорі про трудову діяльність осіб, які подають заяву для одержання робочої карти, повинно бути положення, з якого випливає, що незалежно від обсягу робіт місячна заробітна плата, заробіток або винагорода буде не нижчою, ніж місячний розмір мінімальної заробітної плати, а тривалість робочого тижня становитиме не менше 15 годин.

У осіб, що подають заяву для одержання с иньої карти, розмір узгодженої місячної заробітної плати до відрахувань повинен відповідати значенню, яке не менше ніж 1,5 розміри середньорічної заробітної плати до відрахувань у Чеській Республіці, опублікованої Міністерством праці та соціального забезпечення.