ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ Й ОХОРОНА ПРАЦІ (BOZP)

Комплекс заходів, установлених законодавством і роботодавцем, які мають запобігати небезпекам чи ушкодженню здоров’я людини під час праці. BOZP перекликається з пожежною безпекою, антикризовим управлінням і дуже здалека з екологічною відповідальністю бізнесу (з програмою захисту довкілля роботодавця).

За забезпечення BOZP відповідають керівники всіх ланок управління в обсязі своїх посадових обов’язків. За бездіяльність вони можуть бути притягнуті до відповідальності, у тому числі кримінальної.

Найважливішими законодавчими актами у сфері BOZP є Кодекс законів про працю, закон «Про додаткові вимоги до безпеки й охорони праці при виконанні робіт», закон «Про охорону здоров’я населення», постанова уряду, якою встановлюються вимоги до охорони здоров’я під час роботи, та постанова уряду «Про детальні вимоги до робочого місця та до умов праці». Детальніше див. тут: http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ (тільки чеською мовою).