ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Доходи від найманої трудової діяльності (заробітна плата або винагорода за цивільно-правовими договорами про виконання робіт без установлення трудових відносин: за договором про виконання робіт, за договором про трудову діяльність), а також винагороди за виконання обов’язків на певних посадах, як правило, оподатковуються з використанням місячних авансових платежів з податку на доходи. Авансовий платіж з податку обчислюється та утримується роботодавцем. Заробітна плата з надбавками до відрахувань оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %. Крім того, працівник, який підпише для свого роботодавця «заяву» про доходи від найманої діяльності та виконання посадових обов’язків, протягом податкового періоду може скористатися неоподатковуваною частиною бази оподаткування та податковими знижками. Щорічний розрахунок податку на доходи фізичних осіб виконується роботодавцем з дотриманням вимог законодавства. Але в деяких випадках законодавством роботодавцю забороняється виконувати розрахунок податку, тому працівник сам подає податкову декларацію, де зазначає доходи від найманої діяльності, доходи від підприємницької діяльності, доходи від участі в компаніях, доходи від оренди та інші доходи. Якщо ви не подаєте податкову декларацію за попередній рік через свого роботодавця, то ви повинні її подати у відповідний територіальний орган податкової служби, тобто в податкову інспекцію за вашим місцем постійного проживання або за адресою реєстрації місця проживання не пізніше 31 березня наступного року. Податкова декларація подається на спеціальному бланку.