ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Доходи від найманої трудової діяльності (заробітна плата або винагорода за цивільно-правовими договорами поза основними трудовими відносинами: DPP, DPČ), а також винагороди за виконання обов’язків на певних посадах, оподатковуються з використанням місячних авансових платежів з податку на доходи. Авансовий платіж з податку обчислюється та утримується роботодавцем. Заробітна плата з надбавками до відрахувань оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %.

Працівник, який підпише у свого роботодавця Декларацію платника податку на доходи фізичних осіб (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), на підставі цієї декларації роботодавець утримує податок із заробітної плати працівника, враховуючи будь-які знижки, на які претендує працівник. 

Щорічний розрахунок податку на доходи фізичних осіб виконується роботодавцем з дотриманням вимог законодавства. Але в деяких випадках законодавством роботодавцю забороняється виконувати розрахунок податку, тому працівник сам подає податкову декларацію, де зазначає доходи від найманої діяльності, доходи від підприємницької діяльності, доходи від участі в компаніях, доходи від оренди та інші доходи. Якщо ви не подаєте податкову декларацію за попередній рік через свого роботодавця, то ви повинні її подати у відповідний територіальний орган податкової служби, тобто в податкову інспекцію (Finanční úřad) за вашим місцем постійного проживання або за адресою реєстрації місця проживання не пізніше 31 березня наступного року. Податкова декларація подається на спеціальному бланку.