CIZINCI.CZ

O CIZINCÍCH A PRO CIZINCE V ČESKU

ABOUT FOREIGNERS AND FOR FOREIGNERS IN CZECHIA 

ОБ ИНОСТРАНЦАХ И ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕХИИ

Aktuality

Aktuality

Informace pro občany Ukrajiny / Інформація для громадян України

Rozcestník informací pro občany Ukrajiny (i české dobrovolníky) najdete na webu Informace o pomoci Ukrajincům | nasiukrajinci.cz.

Informace k pobytu na území ČR zveřejňuje Ministerstvo vnitra na webu Dočasná ochrana – frs.gov.cz

Informace o práci, humanitárních a jiných dávkách a pomoci dětem bez doprovodu naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí Pomoc Ukrajině (mpsv.cz)

Aplikace Smart Migration: snadný přístup k důležitým informacím a odpovědi na situace, které je potřeba řešit po příjezdu a při pobytu v České republice

Další důležité aktuality a informace k trhu práce najdete v ukrajinské verzi těchto stránek

Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany: Telefon: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz

Oznamovací povinnosti ke zdravotní pojišťovně pro osoby s dočasnou ochranou najdete v letáku.

/

Інформаційний бюлетень для громадян України (і для чеських волонтерів) можна знайти на сайті Інформація про допомогу українцям | nasiukrajinci.cz.

Інформацію про перебування в Чехії публікує Міністерство внутрішніх справ на сайті frs.gov.cz – Informační portál pro cizince

Інформацію про трудові, гуманітарні та інші пільги та допомогу дітям без супроводу можна знайти на сайті Міністерства праці та соціальних справ Pomoc Ukrajině (mpsv.cz)

Мобільний додаток Smart Migration: Легкий доступ до важливої інформації та відповідей на ситуації, які виникають після прибуття та під час перебування в Чехії.

Більше важливих новин та інформації про ринок праці можна знайти на в українській версії цього сайту.

Інфолінія МВС створена для громадян України: Телефон: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz 

Oбов'язки щодо сповіщення в медичну страхову компанію для осіб з тимчасовим захистом можна знайти в брошурі

O webu

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech

Stránky jsou určeny především odborníkům (pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a osobám pracujícím s cizinci) a také veřejnosti.

Přínosné mohou tyto stránky být i pro samotné cizince, nicméně pro informovanost cizinců jsou primárně určeny relevantní příručky a brožury.

Na těchto stránkách najdete základní informace a novinky o integrační politice, statistikách s tematikou cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti integrace, financování a podpoře integrace, základní praktické informace, ale také knihovnu relevantních dokumentů a brožur pro cizince i odborníky, adresář organizací a institucí zapojených do integrace cizinců a kalendář tematických akcí.

Pokud máte zájem informovat ostatní odborníky anebo veřejnost o své činnosti na poli integrace cizinců či máte námět na zlepšení, obraťte se prosím na správce stránek (webmaster@cizinci.cz).