Podnikání

Informace pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní informace o živnostenském podnikání naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro detailnější informace o živnostenském podnikání doporučujeme navštívit část Průvodce pro zahraniční fyzické osoby – občany EU/EHP a Švýcarska a Průvodce pro zahraniční fyzické osoby – cizince ze třetích zemí. Zahraniční fyzické osoby mohou navíc využít Příručku pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Informace o uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU pro oblast živnostenského podnikání v České republice naleznete zde.

Informace o vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě EU vykonávat regulovanou činnost, která je živností naleznete zde.

Informace o povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území ČR v činnostech, které jsou živnostmi, naleznete zde.

Při zakládání živnosti mohou podnikatelé oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce (tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám) přímo na živnostenském úřadě, který je tzv. Centrálním registračním místem.

Ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání slouží podnikatelům Jednotný registrační formulář.

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu rovněž naleznete aktualizovaný adresář živnostenských úřadů pro získání dalších informací.

Migrační programy - zjednodušení přístupu na trh práce

Pro zjednodušení přístupu vybraným pracovníkům (zvláště specialistům a vedoucím pracovníkům) ze zahraničí slouží migrační programy s cílem posílit konkurenceschopnost českých společností. Pro více informací, klikněte zde.