Podnikání

Zaměstnání či podnikání je důležitý předpoklad pro váš ekonomicky a sociálně soběstačný život v ČR. Kromě existenčního zázemí v podobě (pravidelných) příjmů vám také může přinést nové kontakty a přátele.

 

Živnostenské podnikání zahraničních fyzických osob

Obecné informace o živnostenském podnikání naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu rovněž naleznete aktualizovaný adresář živnostenských úřadů pro získání dalších informací.

Základní informace pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a v Příručce pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Pro detailnější informace o živnostenském podnikání doporučujeme navštívit Průvodce živnostenským podnikáním pro zahraniční fyzické osoby – občany EU/EHP a Švýcarska anebo Průvodce živnostenským podnikáním pro zahraniční fyzické osoby – cizince ze třetích zemí.

 

Uznávání odborné kvalifikace

Informace o uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU pro oblast živnostenského podnikání v České republice naleznete zde.

Informace o vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě EU vykonávat regulovanou činnost, která je živností, naleznete zde.