Práce

Informace o vstupu na trh práce pro cizince – občany třetích zemí a občany EU/EHP a Švýcarska naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podmínky vstupu na trh práce

V sekci zaměstnávání cizinců-občanů třetích zemí najdete kompletní informace jak postupovat, jaký druh pracovního oprávnění je pro Vás vhodný, podmínky pro získání povolení k zaměstnání pro Vás a Vašeho zaměstnavatele a potřebné formuláře.

V sekci zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska naleznete kompletní informace o možnostech vstupu na trh práce, povinnosti zaměstnavatele a potřebné formuláře.

Hledání práce a nabídky pracovního uplatnění

Občané EU/EHP a Švýcarska a cizinci-občané třetích zemí mají možnost využít příslušné databáze.

Nabídky práce pro cizince, kteří pro vstup na český trh práce potřebují pracovní povolení (tj. zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo povolení k zaměstnání) jsou zveřejňovány na Integrovaném portálu.

Uznávání odborných kvalifikací (tzv. profesní uznávání)

Při vstupu na trh práce, zejména v případě regulovaných povolání a činností, mohou někteří cizinci (zejména občané EU/EHP a Švýcarska, cizinci s trvalým pobytem, a jejich rodinní příslušníci), kteří svou odbornou kvalifikaci získali mimo ČR na území jakéhokoliv členského státu EU/EHP a Švýcarska, požádat o uznání odborné kvalifikace.